Als coach hanteer ik steeds twee basisbegrippen: diepgang en impact. Vanuit bewustwording werk ik doelgericht naar gedragsverandering mét behoud van eigenheid. Onontbeerlijk daarbij is in verbinding staan met elkaar. In een organisatie mogen mensen verschillend zijn, maar moeten ze elkaar leren begrijpen. Voor dat inzicht zorg ik.

COACHING

Collega's die op kantoor werken

Individuele coaching raad ik aan voor mensen die:

  • inzicht willen verwerven in hun gedrag als mens, collega, leidinggevende, manager, …

  • vanuit hun drijfveren en competenties zaken in beweging willen brengen.

  • de confrontatie willen aangaan met eigen, soms beperkende overtuigingen.

  • het gedrag van anderen willen begrijpen en zich willen verplaatsen in de wereld van de ander zonder de eigen authenticiteit te verliezen.

  • bewust willen groeien.

  • persoonlijke doelstellingen willen behalen.

“In de natuur heeft het organisme dat de beste verbindingen legt, zich goed aanpast en zichzelf reproduceert, de grootste overlevingskansen”

.

- Ronald van der Molen

Tijdens een intakegesprek bespreken we samen de doelstelling(en) en het traject, zetten de krijtlijnen uit en leggen het engagement van de betrokkenen vast. In de loop van het traject worden de coachingsmomenten onderling bepaald.

Na afloop las ik een evaluatiemoment in om de gehaalde doelen te bespreken.  Hier bekijken we ook wat de verdere stappen zijn zonder (externe) begeleiding.

 

Tijdens de coachingsessies gebruik ik technieken gericht op concrete situaties, waarbij de mens centraal staat, m.a.w. de persoonlijkheid en de ervaring van de deelnemers vormen de basis. Ik treed als coach spiegelend op in functie van bewustzijn en begeleid naar ontwikkeling en gedragsverandering, onder meer gebaseerd op de principes van Rationeel Emotieve Therapie (RET) van Albert Ellis. Het doel van RET is te leren om verkeerde opvattingen en daaruit voortvloeiende handelingen in te zien en te corrigeren, wat bevrijdend werkt. Het gevolg is dat je leert anders tegen je omgeving en gebeurtenissen aan te kijken en verantwoording te nemen voor je eigen gevoel i.p.v. een ander daarvoor verantwoordelijk te houden.

 

Een coachingsessie wordt vaak afgesloten met een tussentijdse opdracht. Zo werken we aan de borging en de verankering van de gedragsverandering en kunnen de successen en moeilijkheden tijdens de daaropvolgende sessie besproken worden. Ik focus me op persoonlijk talent en innerlijke kracht om mensen naar een hoger niveau in hun professioneel en persoonlijk leven te brengen.

REFERENTIE

Het is nu bijna 10 jaar geleden dat Inge een aantal trainingssessies voor oudere werkzoekenden heeft geleid en mij, als 55-jarige, opnieuw motiveerde om, zelfs als dat ten koste ging van een stap terug te zetten, een nieuwe carrière uit te bouwen. Zij is daarin dusdanig geslaagd dat ik, na eerst opnieuw als controleur in ploegensysteem gestart te zijn, doorgegroeid ben tot opleidingscoördinator bij de Belgische vestiging van Farm Frites. Nu ik op 65-jarige leeftijd met pensioen zal gaan heb ik dank zij Inge nog steeds voldoende energie en ambitie over om op basis van mijn opgebouwde kennis en kunde een eigen zelfstandig bedrijf op te starten!”